+32 479 626507 info@largus.be Eekhoornlaan 2, 2910 Essen

Privacyverklaring


Largus Group bv geeft om jouw privacy en daarom leggen we in deze privacyverklaring zo helder en duidelijk mogelijk uit welke (persoons)gegevens we verwerken, waarvoor we deze gebruiken en wat jouw rechten hieromtrent zijn.

Deze privacyverklaring is van toepassing op elke verwerking van (persoons)gegevens van bezoekers die gebruik maken van de diensten van de websites van Largus Group bv. Hieronder vind je hiervan een overzicht.

Largus – largus.be
Tennisplaza – tennisplaza.be
Fotoplaza – fotoplaza.be

1 Over Largus Group bv

Largus Group bv (hierna “Largus Group bv”, “we”, “wij” en “ons”), met maatschappelijke zetel te Eekhoornlaan 2, 2910 Essen, ingeschreven in de KBO met nummer 0691.823.202, e-mail: info@largus.be, telefoonnummer 0479/62.65.07.

2 Waarom een privacyverklaring?

Iedere persoon die onze websites bezoekt of iedere klant (hierna de “gebruiker”), stelt bepaalde (persoons)gegevens ter beschikking. Deze (persoons)gegevens vormen informatie die ons toestaat jou te identificeren als natuurlijke persoon, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen. Je bent identificeerbaar van zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen een of meer (persoons)gegevens en jou als natuurlijke persoon.

We gebruiken en verwerken je (persoons)gegevens in overeenstemming met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel bekend als GDPR) en andere relevante wetsbepalingen. Iedere verwijzing in deze privacyverklaring naar de AVG is een verwijzing naar de verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van (persoons)gegevens en betreffende het vrije verkeer van die (persoons)gegevens.

Via deze privacyverklaring word je als gebruiker van onze websites of diensten op de hoogte gebracht van de verwerkingsactiviteiten die we kunnen doorvoeren met jouw (persoons)gegevens.

3 Waarom worden mijn (persoons)gegevens verwerkt?

We verwerken je (persoons)gegevens voor klantbeheer, om je een optimale gebruikerservaring te bieden, onze diensten zo interessant mogelijk te maken, inhoud en advertenties te personaliseren, functies voor sociale media te bieden en ons websiteverkeer te analyseren.

Wanneer je aan één van onze wedstrijden of acties wil deelnemen, hebben we natuurlijk ook bepaalde (persoons)gegevens van je nodig. Hiervoor sluiten we een overeenkomst met jou rond je deelname aan de betreffende wedstrijd of actie.

4 Welke (persoons)gegevens worden verwerkt?

We verwerken enkel (persoons)gegevens die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Dit gebeurt wanneer je deze rechtstreeks met ons deelt of wanneer je onze diensten gebruikt.

Enerzijds verwerken we identificatie-, contact- en betalingsgegevens (bijvoorbeeld je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, gender en indien van toepassing facturatie- en betalingsgegevens), anderzijds gebruiken we cookies om een optimale gebruikerservaring te bieden, onze diensten zo interessant mogelijk te maken, inhoud en advertenties te personaliseren, functies voor sociale media te bieden en ons websiteverkeer te analyseren. Hierover vind je meer informatie in onze cookieverklaring. Tenslotte verwerken we gegevens die je zelf meedeelt: wanneer je een vraag stelt per e-mail of contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via telefoon of sociale media). Ook verwerken we informatie die we verkrijgen via marktonderzoeken (enquêtes/vragenlijsten) die we uitvoeren en waaraan je uit vrije wil deelneemt.

5 Hoe worden mijn (persoons)gegevens verwerkt?

Wij verwerken (persoons)gegevens op basis van volgende juridische gronden:

• Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals overeengekomen met de gebruiker, of de uitoefening van precontractuele stappen genomen op zijn aanvraag
• Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie, in het bijzonder de facturatie
• Op basis van ons legitiem belang voor het versturen van informatie, nieuwsbrieven naar onze klanten en het beantwoorden van vragen die gesteld worden via ons contactformulier
• Op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming voor het versturen van promotionele aanbiedingen (direct marketing)

6 Wie verwerkt en ontvangt mijn (persoons)gegevens?

Je (persoons)gegevens worden verwerkt voor intern gebruik binnen ons bedrijf. We geven en verkopen je (persoons)gegevens niet door aan andere bedrijven en staan derde partijen niet toe om je gegevens te gebruiken voor hun eigen doeleinden, tenzij je hiervoor toestemming geeft.

Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke en bepalen alleen of in samenwerking met anderen welke (persoons)gegevens worden verzameld, alsook het doel en de middelen voor de verwerking van deze (persoons)gegevens.

Wij zijn vrij om beroep te doen op gegevensverwerkers. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die (persoons)gegevens verwerkt op vraag van of in naam van een verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de (persoons)gegevens te verzekeren en handelt steeds volgens onze instructies.

7 Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

We bewaren je (persoons)gegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld (zie artikel 3). Ze worden verwijderd uit de databank wanneer ze niet langer nodig zijn om deze doeleinden na te streven of indien je op geldige wijze het recht tot verwijdering van de persoonsgegevens uitoefent.

8 Wat zijn mijn rechten?

Het recht op gegevensbescherming is een fundamenteel recht in de Europese Unie. Hieronder vind je deze rechten opgelijst.

• Recht op inzage: je hebt het recht om van ons bevestiging te ontvangen over of we jouw (persoons)gegevens al dan niet verwerken, inzage te verkrijgen in je verwerkte (persoons)gegevens en hoe en waarom ze verwerkt worden, alsook een kopie van de betrokken gegevens.
• Recht op rectificatie: je hebt het recht om foute of onvolledige informatie omtrent je (persoons)gegevens te laten aanpassen.
• Recht op wissen: je hebt het recht (dit is echter geen absoluut recht) om je door ons verwerkte (persoons)gegevens te laten verwijderen.
• Recht op beperking: je hebt het recht om in bepaalde specifieke gevallen de verwerking van je (persoonsgegevens) te laten beperken.
• Recht van bezwaar: je hebt het recht bezwaar aan te tekenen tegen het verwerken van je (persoons)gegevens voor direct marketing doeleinden, profileringsdoeleinden of doeleinden die voortvloeien uit de legitieme belangen van de dataverantwoordelijke. Bij bezwaar zullen wij stoppen je (persoons)gegevens te verwerken tenzij we kunnen aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken van je (persoons)gegevens die primeren op jouw recht om zich te verzetten.
• Recht op overdraagbaarheid: je hebt het recht om in een machine leesbare vorm (persoons)gegevens op te vragen die je aan ons verstrekt hebt in het kader van verwerkingen die gebaseerd zijn op jouw (expliciete) toestemming of die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst met jou en het recht om deze (persoons)gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.
• Recht om toestemming in te trekken: je hebt te allen tijde het recht je toestemming in te trekken als de verwerking van je gegevens op basis van jouw toestemming gebeurt.

9 Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?

Indien je jouw rechten wenst uit te oefenen, kan je een geschreven verzoek en bewijs van identiteit via aangetekende brief sturen naar Largus Group bv, Eekhoornlaan 2, 2910 Essen of contact opnemen via info@largus.be.

10 Waar kan ik terecht voor meer informatie of het indienen van een klacht?

Voor meer informatie verwijzen we je naar de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit. Ook indien je niet akkoord gaat met de verwerking van je (persoons)gegevens door Largus Group bv, heb je het recht om bij deze autoriteit een klacht in te dienen.

11 Kan deze privacyverklaring veranderen?

Deze privacyverklaring, die van toepassing is op al onze websites (zie inleiding), kan aangepast worden. Aanpassingen zullen telkens op deze pagina verschijnen.

Privacyverklaring laatst bijgewerkt op 6 januari 2020.